• 0 מוצרים
  • 08-6993777
  • English

שלום אורח יקר

זיו מטפ וכלבוטק - תגובות

זיו מטפ תעשיות בע"מ

היצירה 8 א. ת. רמלה  08-6993777 פקס 08-9160652 

25.12.2011

לקוח נכבד

חברת זיו מטפ הינה מהראשונות והמובילות בישראל במוצרי יציקת אלומיניום ובמגוון מוצרינו  מחבתות וסירים מיציקת אלומיניום משלשה ספקים שונים בסין.

כל הספקים שלנו בסין הינם מהמובילים בשוק העולמי ומרב הייצוא שלהם מופנה למדינות מערב אירופה, בייחוד גרמניה ואיטליה, שהינם היצרניות הוותיקות והמובילות בתחום מוצרי יציקת האלומיניום במשך החמישים השנים האחרונות.

כמדיניות, מוצרינו הם באיכות גבוהה ולן גם היקרים יותר, מרב המוצרים המקבילים, בענף זה בישראל.

המוצרים עוברים בדיקות של SGS    ורק אז מאושרות להצטרף  למגוון מוצרינו.

SGS  - הינה החברה המובילה בעולם, בביקורת ובדיקת מוצרים, אימות, הסמכה ובדיקת חברות מאז שנת 1878.

SGS  - מוכרת כאמת מידה בינלאומית לאיכות ויושרה. לחברה 67,000 עובדים ומפעילה 1,250 משרדים ומעבדות ברחבי העולם.

בשוק הישראלי אין תקן למחבתות וסירי יציקת אלומיניום ולכן המוצרים לא עברו ולא נדרשו לעבור כל בדיקה של עמידה בתקן בישראל.

ביום ב' 25.12.2011  תוצג בתוכנית כלבוטק תחקיר בעניין כלי יציקת אלומיניום ציפוי קרמי.

בימים האחרונים העברנו לכלבוטק מספר מכתבים בצירוף 3 תוצאות בדיקה של מוצרי יציקת האלומיניום ציפוי קרמי.

דוח ראשון בודק את המוצר לאחר הציפוי ושני דוחות בודקים את חו"ג של הציפוי לפני שמצפים את המוצר.

לאחר הפרומו הרב לא סביר שיבטלו את התוכנית אך הנהלת התוכנית הבטיחה להציג ולקרוא מכתב זה (המצ"ב).

במסמכים המצ"ב תוכלו להראות שהתוכנית מעוותת את האמת.

בידי התוכנית 3 דוחות ביקורת של SGS     לציפוי על המחבת ולפני הציפוי.

לידיעתכם, כל סיר אלומיניום או מחבת או כל כלי אחר (למעשה כל הכלים שאבותינו אכלו בהם) מכילים עופרת בבסיס.(חו"ג אלומיניום לפני הייצור מכיל עופרת). לכן הכלים מצופים בטפלון או ציפוי קרמי.

בבדיקות שעשו בכלבוטק לא נמצא קדמיום בכלל ומעט עופרת.

 

חג חנוכה שמח.


לכבוד:

כלבוטק

משה כץ - עורך כלבוטק

א.ג.נ                              הנדון: זיו מטפ תעשיות בע"מ  ("זיו")

את המחבת מסוג ווק נשוא פנייתכם, רוכשת "זיו" מחברה  מובילה בשוק העולמי לייצור מחבתות אשר מייצאת מוצרים רבים למערב אירופה לרבות המחבת נשוא בדיקתכם הנטענת.

נבקש להדגיש שהיצרן עורך בדיקות מחמירות לטיב מוצריו אשר עוברים בין השאר, בדיקות בהתאם לתקן האירופי אצל חברת SGS שהינה חברה המובילה בעולם בביקורת מוצרים אימות והסמכה ומשמשת כאמת מידה בינלאומית לאיכות ויושרה.

לאור העובדה שאין בישראל תקן למחבתות וסירי יציקת אלומיניום מאנו מסתפקים בתקנים האירופאים המחמירים כמדד לאיכות הטיב של היצרן, ורוכשים רק מוצרים שעברו את הבחינות המחמירות של התקן האירופאי.

לאור פנייתכם שבנדון ולנוכח תוצאות הבדיקה הנטענת, פנינו אל היצרן. בתשובתו, הבהיר היצרן שלפי בדיקותיו אין כל חריגה מהתקן הנדרש של עופרת או קדיום במוצריו ושכל המחבתות שלו לרבות מחבת הווק מקבלים ציפוי קרמי אחיד ומתאימים למזון. 

להוכחת טענתו, העביר היצרן הסיני אל מרשתנו בדיקה שחברת SGS ערכה ביום 13.12.2011 למחבתות אחרות שלו (בעלות אותו ציפוי קרמי כמו אותו מחבת ווק) ולפיה עולה שאין כל תכולת קדיום או עופרת במחבתות (0.1mg/L    כאשר סף התקן 4 (mg/L יתרה מזאת, לפי בדיקת SGS  עולה שמוצרי היצרן עומדים בתקן האירופאי לרבות European Council Directive 84/500EEC,  והתיקון EC2005/31  ותקנה (EC) מס' 1935/2004 של הפרלמנט האירופי מיום 27.10.2004 (בדיקת SGS מצ"ב). 

לאחר שיחת טלפון אתכם, פנינו אל יצרן המחבת ששלח אלנו 2 דוחות מעבדה נוספים שהתבצעו אצל חברת SGS בנוגע לציפוי הקרמי של המחבתות (מצ"ב). היצרן ביקש להדגיש שהציפוי הקרמי של מוצריו אינו מכיל מתכות כבדות . 

ניתן לראות שהבדיקה נעשתה בהתייחס לתקן לאפיון ולדרישות של ה- EEC התייחסות  2002/95/EC. בבדיקה הנ"ל לא נמצא כל קדמיום ונמצאו 18 mg/kg עופרת בציפוי הקרמי הצהוב ו- 22 mg/kg בציפוי הקרמי הלבן (mg/kg1 = pmm 1). 

בשיחות שהתנהלו בינינו ליצרן טען היצרן, שהבדיקות שהוא העביר אלינו (ואשר הועברו אליכם) הן הבדיקות הנדרשות והנהוגות לצורך אספקת מוצריו למערב אירופה ובהתאם לתקנים האירופאים המחמירים. 

ראוי לציין, שהיצרן הדגיש בפנינו, שלא ניתן לבצע את סוג הבדיקה אשר אתם עשיתם כאשר הציפוי הקרמי נמצא על גבי המוצר (כפי שלטענתכם ביצעתם). לטענת היצרן, הבדיקה הנכונה למציאת תכולת מתכות כבדות בציפוי הקרמי היא-  בטרם ביצוע ציפוי המוצר (וכך הן הבדיקות המצ"ב). 

עוד ראוי לציין, שכל אפיוני הבדיקות שקיבלתם (ס"ה 3 במספר), התבססו על אותם אפיונים ודרישות שציינתם בשיחת הטלפון.  

ויובהר, גוף המחבת עשוי מאלומיניום (וממילא יש בו עופרת) והציפוי הקרמי הוא זה שנועד להפריד בין האוכל לבין העופרת המצויה בגוף המחבת. לפיכך, יש לבצע 2 בדיקות, הראשונה - אם ישנה נדידה של עופרת מהגוף דרך הציפוי אל האוכל והשנייה -  אם ישנם חומרי מתכת בציפוי הקרמי עצמו. 

את 2 הבדיקות קיבלתם מאתנו. 

לפיכך, נראה על פניו, שבדיקתכם (אשר סירבתם להעביר אותה אלינו) לא נעשתה בהתאם לסטנדרטים המקובלים במעבדות שבאירופה.  

"זיו" מתחייבת להמשיך במדיניות החברה בייצור וייבוא מוצרים באיכות ובסטנדרטים גבוהים בכל קנה מידה.   

                                                            בכבוד רב

                                                            פינקוס אלי- מנכ"ל

                                                            זיו מטפ תעשיות בע"מ  

נשלח במייל ל-3 נמענים  ונבדק ב- 054-5522779 שהמייל התקבל.